ข้อดีและข้อเสียระหว่าง เงินกู้ในระบบ vs เงินกู้นอกระบบ

ในการประกอบธุรกิจนั้นขาดไม่ได้เลยนั่นคือสภาพคล่องทางการเงิน เมื่อธุรกิจขาดสภาพคล่องเราจึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินจากสถาบันทางการเงิน หรือ แหล่งเงินกู้นอกระบบ แต่เราต้องใช้เงินจำนวนนี้อย่างระมัดระวัง เพราะเงินกู้เหล่านี้ จะมาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ย วันนี้เราจะมาดูข้อดีและข้อเสียระหว่างเงินกู้ในระบบ และ เงินกู้นอกระบบกัน

ข้อดีของเงินกู้ในระบบ

สามารถผ่อนชำระเป็นรายเดือน

อัตราดอกเบี้ยตามกฏหมายกำหนด

ข้อเสียของเงินกู้ในระบบ

ใช้เวลาในการยื่นกู้และรออนุมัตินาน

อนุมัติยาก

ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เช็คเคดิตบูโร

ต้นลดไม่ลดดอก (อัตราดอกเบี้ยตายตัวจนกว่าจะชำระหมด)

ปิดยอดเพื่อหยุดดอกไม่ได้ ต้องผ่อนชำระจนกว่าจะครบสัญญา

ข้อดีของเงินกู้นอกระบบ

กู้ง่าย รู้ผลอนุมัติภายใน15 นาที

วงเงินสูง

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์เค้าประกัน

ไม่เช็คเครดิตบูโรและหนี้เสียใดๆทั้งสิ้น

ตัดต้นดอกลดลงทันที

สามารถปิดยอดตลอดเวลา ไม่ต้องรอจนครบสัญญา

ข้อเสียของเงินกู้นอกระบบ

อัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าอัตราที่กฏหมายกำหนด

จ่ายอัตราดอกเบี้ยรายวัน

เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ รู้ผลอนุมัติใน15 นาที โทร 094-7788957