คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

ในการขอสินเชื่อกับทางบริษัท My cash เราได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นขอสินเชื่อ เพื่อไปเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ ไว้ดังนี้

- เป็นเจ้าของกิจการ

- จดทะเบียนการค้า

- มีหน้างาน ออฟฟิต โรงงาน หรือ บริษัท ที่สามารถตรวจสอบได้

- มีที่อยู่ หรือ ที่พักอาศัย เป็นหลักแหล่งชัดเจน

เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ รู้ผลอนุมัติใน15 นาที โทร 094-7788957